Helt klart! Sosialarbeidere har større kompetanse og god erfaring med å hjelpe, veilede og rådføre utsatte mennesker. Rusbruk som fører til misbruk er mange ganger et resultat av sosiale utfordringer og bør håndteres med faglig forankring i adferdsendringer og omsorg. Straff ved bruk fører til store sosiale konsekvenser og stigma, og det er veldokumentert at dagens linje er feilslått og hatt store og unødvendige menneskelige konsekvenser i mange generasjoner.