Ja! Rusreformen er en veldig viktig reform for Venstre. Jeg støtter helhjertet regjeringens forslag. Det er behov for å erstatte straff med hjelp. Straff hever terskelen for at ungdom tør å be om hjelp, og dytter unge og sårbare ungdom ut i kriminalitet. Vi mener derfor at reformen er nødvendig både for å hjelpe rusavhengige, men også hindre at flere unge havner ut i større problemer. Jeg tror på tillitt, relasjon og omsorg. Ikke straff som skader mer enn den hjelper.