Utvalgets sammensetning:

 

Oddvar Gran:               Leder
Lene Jeanette Streitlien
Beate Palm
Guri Holte