Dark Overlay
FO Hordaland

FO Hordaland

FO Hordaland har rundt 3000 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Hordalands hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).