Forslaget inneholder blant annet:

  • å innføre mulighet for tillegslån i Lånekassen for våren 2020 med mulighet til delvis omgjøring til sptipend for studenter og elever som opplever nedgang i arbeidsinntekt
  • å innføre midlertidig unntak fra behovsprøving av stipend for en avgrenset gruppe studenter som bidrar i forbindelse med Covid-19-pandemien.

FO-Studentene støtter at studenter som jobber innen helse- og omsorgssektoren, eller på andre måter særskilt bidrar til å håndtere Covid-19-utbruddet, får fritak fra inntektsgrensen for å få omgjort lån til stipend. Vi støtter også at de som har benyttet utvidet frist for å søke lån og stipend kan trekke sin søknad for å få anledning til å søke dagpenger når de ikke mottar studiestøtte fra Lånekassen. 

FO-Studentene mener at mange studenter faller utenfor ordningene, og at studenter skulle fått rett på dagpenger istedet for tilleggslån på lik linje med andre arbeidstakere. 

Les høringssvaret her (PDF, 67KB)