Dark Overlay

Høringssvar om dispensasjon fra taushetsplikt for sosialtjenesten

FO støtter ikke forslaget til dispensasjon fra sosialtjenesteloven § 44.