Dark Overlay

Høringssvar til AID om unntak fra taushetsplikt ved mottak og omsorgssentre

Avgitt september 2009