Dark Overlay

Høringssvar til Helsedirektoratet om nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Avgitt oktober 2009