Dark Overlay

Høringsvar til KD om utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsen-utvalget)

Avgitt i januar 2009