Søk

Du er her:

Høring - NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III-utvalget)

Hovedkonklusjonen til Holden III-utvalget er at frontfagsmodellen videreføres i den framtidige lønnsdannelsen. FO har avgitt kommentarer og merknader til LO om rapporten. FO mener hovedutfordringen fremover er likelønnsutviklingen for de med universitets- og høgskoleutdanning. Lønnsstatistikken viser at det er blant disse gruppene lønnsforskjellen er størst mellom kvinner og menn.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning