Søk

Du er her:

Høringssvar - Omorganisering av kriminalomsorgen

Justisdepartementet foreslår i høringsnotatet en omorganisering av kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utredet to ulike modeller. Begge modellene går bort fra dagens tre nivå organisering. I forslaget beskrives en enhetsmodell og en sentermodell. FO stiller i sitt høringssvar spørsmål om faglig begrunnelse for omorganiseringen. FO støtter KDIs forslag om sentermodellen.

Filen kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning