Søk

Du er her:

Høringssvar - retningslinjer for mindreårige innsatte og domfelte

FO har avgitt høringssvar til kriminalomsorgsdirektoratet. Retningslinjene retter seg i hovedsak mot ungdomsenhetene. I høringssvaret har vi presisert at retningslinjene må bygge på erfaringene og anbefalingene fra disse ungdomsenhetene, NOVAs evaluering av Bjørgvin og rapportene fra sivilombudsmannen. Retningslinjene må bidra til å sikre likebehandling. FO etterlyser en konkretisering av hvordan retningslinjene skal gjelde for friomsorgen.

Høringssvaret kan leses her

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning