Søk

Du er her:

Slik er årets lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder, og forhandler på ulike tidspunkt.

Les mer: Hva er et hovedoppgjør?

Lurer du på noe om tariffoppgjøret? Sjekk ut FriFagbevegelses tariffleksikon her.

Dette er er områdene som skal forhandles

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca 13 000 medlemmer.

Dette tariffområdet gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Mange av våre medlemmer i KS jobber innenfor:

 • Tjenester for utviklingshemmede
 • Kommunalt barnevern
 • Sosialtjeneste/NAV

FO forhandler i tariffoppgjøret i KS som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune. Forhandlingene startet 11. april, den 18. april leverte hovedsammenslutningene sine krav 2 og 25. april leverte KS sitt tilbud nummer to.

LES HELE KRAVET: Tilbud nummer to fra KS til LO Kommune

Viktige datoer:
11. april: Oppstart i forhandlingene
30. april: Forhandlingsfrist
 


FO har ca. 2.300 medlemmer i Staten

FO forhandler i hovedtariffoppgjøret i staten som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Stat. Forhandlingene startet 5. april, men natt til 29. april gikk det til brudd i tarifforhandlingene i staten. LO stat, Unio og YS har sammen brutt forhandlingene med staten. Neste steg er mekling, med frist 23. mai kl 24:00. 

—Vi strakk oss langt, men ble ikke møtt på noen av våre viktigste krav. For FO har det vært spesielt viktig å rette opp i likelønnsutviklingen, men tilbudet fra staten bidro ikke til dette, sier Kathrine Haugland Martinsen.

LES MER: Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten

Forvirret? Sjekk ut tariffleksikon!

Dette tariffområdet gjelder for deg som er arbeidstaker i en statlig virksomhet. De fleste av våre medlemmer i Staten jobber i/på:

 • Barne-, ungdoms- og familievernet
 • Kriminalomsorgen
 • Høyskoler og universiteter
 • NAV-kontor

LES MER: Dette er viktig for FO i stats-oppgjøret

Viktige datoer:
5. april: Oppstart i forhandlingene

29.april: Brudd i forhandlingene
30. april: Opprinnelig forhandlingsfrist

23.mai: Meklingsfrist

 

Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. FO har ca. 1500 medlemmer på dette området.

FO forhandler i Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som består av FO, Fagforbundet, Musikernes felles organisasjon og Skolenes Landsforbund.

Dette tariffområdet gjelder for deg som jobber i Oslo kommune.

LES MER: FOs forhandlingseksperter samlet til hovedoppgjøret 2018 

Viktige datoer:
11.april: Oppstart i forhandlingene

Forhandlingene fortsetter inn mot fristen 30. april kl. 24.00.

HER KAN DU LESE KRAVENE:

 

Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetak og Lovisenberg diakonale sykehus. Her har FO ca. 2400 medlemmer spredt over hele landet. Dessuten har FO ca. 200 medlemmer i Spekter Område 9, som omfatter ulike private institusjoner.

Mange av våre medlemmer i Spekter jobber i:

 • Sykehus/helseforetak
 • Private institusjoner

Viktige datoer:

LO Stat – Spekter – del A
10.april: Oppstart i forhandlingene kl. 10.00 (11.april er reservedag hvis ikke enighet ila 10.april) 

Spekter Helse A1 og A2
Datoer enda ikke fastsatt.

LES MER: Enighet mellom LO Stat og Spekter om A-delen


Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. De har til nå hatt avtaler som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat.

FO har ca. 1100 medlem her.

Dette tariffområdet gjelder for deg som jobber i en virksomhet som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke. De fleste av våre medlemmer i tariffområdet Virke jobber i private institusjoner for barnevern og rusomsorg.

Viktige datoer:
Uke 34 eller 35: Oppstart i forhandlingene

NHO-området

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 600 medlemmer her. Virksomhetene kan være tariffbundet til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. De fleste av våre medlemmer i NHO-området er omfattet av tariffavtale 453.

Mange av våre medlemmer i NHO-området jobber i privat virksomhet innenfor:

 • Barnevern
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Rusomsorg
 • Asylmottak

LES SISTE NYTT: Klart ja til årets fremforhandlede tariffavtale i NHO-området

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning