Søk

Du er her:

Slik er årets lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder, og forhandler på ulike tidspunkt.

Les mer: Hva er et hovedoppgjør?

Lurer du på noe om tariffoppgjøret? Sjekk ut FriFagbevegelses tariffleksikon her.

Dette er tariffområdene der FO har medlemmer:

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca. 13 000 medlemmer.

Dette tariffområdet gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Mange av våre medlemmer i KS jobber innenfor:

 • Tjenester for utviklingshemmede
 • Kommunalt barnevern
 • Sosialtjeneste/NAV

FO forhandlet i tariffoppgjøret i KS som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune. Forhandlingene startet 11. april, den 18. april leverte hovedsammenslutningene sine krav 2 og 25. april leverte KS sitt tilbud nummer to. Partene kom til enighet rett før fristen gikk ut natt til 1. mai, og resultatet ble godkjent i uravstemningen 31.mai.

LES OM AVSTEMNINGEN HER: Uravstemning – forhandlingsresultatet i KS-oppgjøret

LES HELE KRAVET: Tilbud nummer to fra KS til LO Kommune

LES MER: Kvisvik fornøyd med resultatet i KS-oppgjøret

Viktige datoer:
11. april: Oppstart i forhandlingene
30. april: Forhandlingsfrist


FO har ca. 2.300 medlemmer i Staten

FO forhandlet i hovedtariffoppgjøret i staten som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Stat. Forhandlingene startet 5. april, men natt til 29. april gikk det til brudd i tarifforhandlingene i staten. LO stat, Unio og YS har sammen brutt forhandlingene med staten. Neste steg var mekling, som hadde frist 23. mai kl 24:00. 16 timer på overtid ble partene enige, og resultatet ble godkjent i uravstemningen.

Enighet i lønnsoppgjøret i staten
Partene ble enige etter flere timers mekling på overtid. Dermed blir det ingen streik i statlig sektor.
– Det har vært en svært krevende mekling. Vi har jobbet hardt for å forsvare opparbeidede rettigheter, og for å sikre og vedlikeholde lønnssystemet, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. Hun deltok i innspurten til meklingen på vegne av FO som del av LO Stat.

LES MER: Enighet i lønnsoppgjøret i Staten

LES MER OM HVORFOR DET BLE MEKLING: Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten

Forvirret? Sjekk ut tariffleksikon!

Dette tariffområdet gjelder for deg som er arbeidstaker i en statlig virksomhet. De fleste av våre medlemmer i Staten jobber i/på:

 • Barne-, ungdoms- og familievernet
 • Kriminalomsorgen
 • Høyskoler og universiteter
 • NAV-kontor

LES MER: Dette er viktig for FO i stats-oppgjøret

Viktige datoer:
5. april: Oppstart i forhandlingene

29.april: Brudd i forhandlingene
30. april: Opprinnelig forhandlingsfrist

23.mai: Meklingsfrist

 

Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. FO har ca. 1500 medlemmer på dette området.

FO forhandler i Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som består av FO, Fagforbundet, Musikernes felles organisasjon og Skolenes Landsforbund.

Dette tariffområdet gjelder for deg som jobber i Oslo kommune.

LES MER: FOs forhandlingseksperter samlet til hovedoppgjøret 2018 

Viktige datoer:
11.april: Oppstart i forhandlingene

Enighet 30. april.

LES MER HER: Partene enige om ny avtale i Oslo kommune

HER KAN DU LESE KRAVENE:

 

Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetak og Lovisenberg diakonale sykehus. Her har FO ca. 2400 medlemmer spredt over hele landet. Dessuten har FO ca. 200 medlemmer i Spekter Område 9, som omfatter ulike private institusjoner.

Mange av våre medlemmer i Spekter jobber i:

 • Sykehus/helseforetak
 • Private institusjoner

Viktige datoer:

LO Stat – Spekter – del A
10.april: Oppstart i forhandlingene kl. 10.00

Spekter Helse A1 og A2

LES MER: Enighet mellom LO Stat og Spekter om A-delen


Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. De har til nå hatt avtaler som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat.

FO har ca. 1100 medlem her.

Dette tariffområdet gjelder for deg som jobber i en virksomhet som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke. De fleste av våre medlemmer i tariffområdet Virke jobber i private institusjoner for barnevern og rusomsorg.

Viktige datoer:
Uke 34 eller 35: Oppstart i forhandlingene

NHO-området

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 600 medlemmer her. Virksomhetene kan være tariffbundet til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. De fleste av våre medlemmer i NHO-området er omfattet av tariffavtale 453.

Mange av våre medlemmer i NHO-området jobber i privat virksomhet innenfor:

 • Barnevern
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Rusomsorg
 • Asylmottak

LES SISTE NYTT: Klart ja til årets fremforhandlede tariffavtale i NHO-området

Lokale forhandlinger

I tillegg til de sentrale forhandlingene skal det gjennomføres lokale forhandlinger i virksomheten, noe som er helt avgjørende for å oppnå en lønnsvekst i tråd med frontfaget. FO har anbefalt at årets lokale forhandlinger bør gjennomføres før sommeren. Ta kontakt med din tillitsvalgte for mer informasjon dersom du ikke har hørt noe om årets lønnsforhandlinger.

Kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken. FO forhandler på vegne av sine 13 medlemmer i denne sektoren.

Den 29. juni ble det brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene. På grunn av ferieavviklingen blir meklingen startet opp i august. FO kommer tilbake med mer informasjon når datoene for meklingen er fastsatt.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning