Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,9 % med virkning fra 1. mai 2014. For våre grupper vil dette utgjøre en økning fra kr 8.000,- til 10.000,-.  I tillegg er det satt av midler til sentrale lønnstiltak med 0,42 %.  Det er også avsatt 0,6 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

Partene inngikk avtale om reguleringsklausul som sikrer etterslep hvis beregningene viser at frontfaget har fått mer enn 3,3 %.

Partene ble også enige om en kompetansebestemmelse som kan bidra til en strukturert plan for kompetanseutvikling for våre medlemmer.

Lørdags- og søndagstillegget for de som jobber mer enn 19 helger i året øker fra kr 65,- til    kr 75,- pr time.

FO Oslos medlemmer i Oslo kommune skal ta stilling til resultatet gjennom uravstemning.

Mekklerens endlige skisse kan du lese her (DOCX, 63KB)

Møtebok fra mekklingen kan du lese her (DOC, 27KB)