Kort frist

FOs tillitsvalgte er ryggraden i vår organisasjon. De representerer medlemmene våre på arbeidsplassene, de står opp for brukere, de løfter det faglige fokuset på arbeidsplassene sine, de synliggjør FO, og de verver sine kollegaer til FO.

FO Innlandet ønsker derfor å hedre sine tillitsvalgte og vise hva de betyr for organisasjonen vår. Den som foreslås kan være mange typer tillitsvalgt, med lang fartstid eller kort fartstid, god på de daglige aktivitetene som tillitsvalgt og/eller er dyktig på å fremme viktige politiske og faglige oppgaver.

Send inn bilde, navn og kontaktinformasjon, verv, arbeidsgiver/ arbeidssted, utdanning og størrelse på klubb, samt en tekst på 200–400 ord om hvorfor vedkommende fortjener å bli "Årets tillitsvalgt".

Den som blir valgt fra FO Innlandet nomineres til den nasjonale kåringen. Men samme person vil også være "Årets tillitsvalgt" i FO Innlandet og utmerkelsen overrekkes på representantskapet vårt  17. november.

Send inn ditt forslag med begrunnelse innen 10.11.22, til post@innlandet.fo.no