Søk

Du er her:

 • Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2019 til ulike departementer

  13.02.2018

  FO har sendt våre krav til statsbudsjett 2019 til Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnkapsdepartementet og til Finansdepartementet.

 • FO med innspill til Familie- og kulturkomiteen til representantforslag fra SV og Rødt om kamp mot seksuell trakassering

  01.02.2018

  Seksuell trakassering er et alvorlig hinder for likestilling. Kvinnedominerte arbeidsplasser er særlig utsatt. Pleie- og omsorgsarbeidere ligger høyt i statistikken over de som opplever mest seksuell trakassering. Ifølge tall fra SSB har 10 % av pleie- og omsorgsarbeidere opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Pleie- og omsorgsarbeidere er dermed på annenplass over yrker hvor ansatte opplever seksuell trakassering. FO har nylig undersøkt forekomsten av seksuell trakassering blant sine medlemmer. 6,2 prosent svarte at de har blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet av seksuell art. Det er særlig yngre kvinner som oftest utsettes for seksuell trakassering.

 • FO med innspill til Familie- og kulturkomiteen til representantforslag 8:20 S om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd

  01.02.2018

  FO deltok i høring i Familie- og kulturkomiteen 18. januar og gav innspill til Representantforslag 8:20 S om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd fremmet av representanter fra SV. FO støtter forslagene i representantforslaget om en opptrappingsplan for barnetrygden, og lovendring om at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

 • FO støtter SVs representantforslag som vil sikre barn på flukt et bedre rettsvern

  30.11.2017

  Stortinget og kommunalkomiteen har 30. november høring om to representantforslag fra SV. Det første er forslaget om returstopp til Afghanistan, Det andre er forslaget om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, sikre reelle barnefaglige vurderinger, og sårbarhetskriterier for enslige minderårige Vi støtter begge forslagene. I vårt innspill har vi lagt særlig vekt på fraværet av barnets beste vurderinger. Kartlegging (utført av NOAS i samarbeid med Redd Barna og FO) av 50 barn innvilget midlertidig opphold, viser at det i de aller fleste sakene ikke er gjort en vurdering ut fra hva som er barnets beste.

 • FO med innspill til justiskomiteen om statsbudsjett 2018

  01.11.2017

  FO har avgitt innspill til justiskomiteen i forbindelse med statsbudsjett 2018. I notatet ble det blant annet lagt vekt på større satsing på innhold og kvalitet i fengsel og friomsorg. Justiskomiteen stilte spørsmål om midler til friomsorgen. FO og NFF sendte felles, skriftlig svar til komiteen.

 • FO med innspill til helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjett 2018

  01.11.2017

  Marit Selfors Isaksen la i helse- og omsorgskomiteen 30.10.17 spesielt vekt på at regjeringen må følge opp NOUen På lik linje med en opptrappingsplan for personer med utviklingshemning.

 • FO med innspill til utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjett 2018

  01.11.2017

  Irmelin Sangolt Tjelflaat løftet i komitemøtet den 31.10.17 frem tverrfaglig innsats i skolen og finansieringsordningen til sosionomutdanningen. Irmelin etterlyste også midler til evaluering/forskning på sosialfaglig kompetanse i skolen. Komitemedlem Martin Henriksen bad om en mer utfyllende kommentar på dette, og det sendte FO skriftlig svar på i etterkant.

 • FO med innspill til Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjett 2018

  30.10.2017

  Mandag 30. oktober var FO v/Iremlin Sangolt Tjalflaat på høring i Familie- og kulturkomiteen for å formidle FOs innspill til komiteen på Statsbudsjett 2018.

 • FO med innspill til Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjett 2018

  27.10.2017

  Fredag 27. oktober var FO v/Lisbeth Berntsen Grandalen (FO Oppland) på høring i Arbeids- og sosialkomiteen for å formidle FOs innspill til komiteen på Statsbudsjett 2018.

 • FO med innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen om statsbudsjett 2018

  26.10.2017

  Torsdag 26. oktober var FO v/Christer S. Ryen, hovedtillitsvalgt i høring i kommunal- og forvaltningskomiteen om statsbudsjett 2018. FO sendte også skriftlig innspill til komiteen. I høringen fikk FO spørsmål fra komiteen om hvor mye vårt forslag til endring av inntektsgrensen for bostøtte vil koste.

Viser fra 1 til 10 av totalt 210 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning