Søk

Du er her:

 • Innspill til Familie- og kulturkomiteen om endringer i barnelova - likestilt foreldreskap (Prop. 161 L).

  10.01.2017

  FO har gitt innspill til Familie- og kulturkomiteen om endringer i barnelova om likestilt foreldreskap. FO er opptatt av barns rett til å være sammen begge foreldre. I de aller fleste tilfeller sammenfaller denne retten med barnets beste og likestillingshensyn. Vi støtter derfor intensjonen bak lovforslaget om å fremme likestilte foreldreskap. FO mener barnets rett til samvær må være avgjørende for om det skal være samvær. Hensynet om å beskytte barnet mot vold og overgrep er overordnet alle andre hensyn, og barn som ikke ønsker samvær, uansett alder, må ikke tvinges til samvær. Samværsordning må tilrettelegges barnets behov, og organiseres på en måte som passer barnets hverdag. Det er avgjørende å lytte til barnas synspunkter og opplevelse av samværet, og hvordan det påvirker dem.

 • Innspill til arbeidsgruppen for et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor.

  05.12.2016

  FO har gitt innspill til arbeidsgruppen for et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor. Innspillene er basert på spørsmålene: - Hva er de viktigste kriteriene for et løsningsdyktig og myndig NAV-kontor? - Hvordan kan vi lære mer av brukerne? - Hva er de viktigste endringene som skal til for at vi skal lykkes?, og - Hvordan kan vi lære av hverandre?

 • Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen - statsbudsjett 2017

  09.11.2016

  FO deltok på høring om statsbudsjett i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Komiteen ba om en konkretisering av FOs anbefaling om at inntektsgrensen for bostøtte justeres opp tilsvarende økningen i uføretrygd, som følge av uførereformen 2015. FOs innspill til komiteen og konkretiseringen kan du lese ved å klikke på linken under.

 • Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen - Statsbudsjett 2017

  09.11.2016

  FO deltok på høring om statsbudsjett i Arbeids- og sosialkomiteen.

 • FO har gitt innspill til kirke -, utdannig- og forskningskomiteen - statsbudsjett 2017

  25.10.2016

  Kathrine Haugland Martinsen valgte i sitt innlegg og fokusere på finansieringen av sosionomutdanningen. Hun ba komiteen jobbe for at sosionomutdanningen sidestilles med barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen og at grunnfinansiering heves fra laveste kategori F, til kategori E.

 • Høring - Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

  24.10.2016

  FO deltok sammen med NFF og LO i høring om forsalg til omorganisering av kriminalomsorgen. Både NFF, LO og FO går i mot forslaget. FO uttrykte særlig bekymring for at sammenslåing av fengsler og friomsorgskontor under en leder vil innebære en risiko for «usynliggjøring» av friomsorgsarbeidet.

 • Innspill til justiskomiteen - statsbudsjett 2017

  24.10.2016

  FO deltok med innspill på høring i justiskomiteen.

 • FO med innspill til Arbeids- og sosialkomiteen NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet

  07.10.2016

  FO var i komitehøring og ga innspill til Stortingsmelding 33 (2015 - 2016) NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet.

 • Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

  02.06.2016

  Regjeringen legger i 2108 fram en ny stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. I den forbindelse har kunnskapsministeren bedt om innspill på 7 ulike områder. Det dreier seg bla om forskning og undervisningskvalitet, arbeidslivsrelevans, gjennomstrømning og frafall. FO har i hovedsak gitt innspill på områder som berører våre utdanninger. Vi er opptatt av at det må sikres en god balanse mellom undervisning, studentoppfølging og forskning. Vi er også opptatt av at våre utdanninger trenger bedre finansiering - i den forbindelse trekker vi særlig fram sosionomutdanningen hvor vi ber om at den må løftes opp i samme finansieringskategori som barnevernspedagog - og vernepleierutdanningen.

 • FO med innspill til Barnevoldsutvalget

  23.05.2016

  FO har vært i møte med Barnevoldsutvalgets sekretariat og gitt innspill på hva som må til for å sikre forebygging, avdekking og behandling av barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Viser fra 1 til 10 av totalt 190 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2015 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning