NOFS arbeid er særlig rettet mot Internationalen för Stats- och Kommunalanställda (ISKA) och den Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU).