LO-delegasjonen besøker Israel, Palestina og Jordan sammen med, blant andre, LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen og forbundslederne Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor og Egil Andre Aas fra Norsk Offisersforbund. De har hatt møter med humanitære NGO-er, FN-organisasjoner, israelsk fredsbevegelse og ikke minst palestinsk og israelsk fagbevegelse under oppholdet i Jerusalem, Tel Aviv, Nablus, Ramallah og Hebron. Denne gangen har det dessverre ikke vært tid for å møte den palestinske sosialarbeiderorganisasjonen, som FO har et tett samarbeid med, men vi har møtt sosialarbeiderorganisasjonen i Israel.

– FO har lange tradisjoner for et aktivt solidaritetsarbeid overfor det palestinske folket, blant annet gjennom et omfattende samarbeid med barnekultursenteret i Betlehem. Palestinske barn er fremst av alle ofre for konflikten og for undertrykkelsen av palestinerne. Som yrkesgrupper som arbeider med barn og sosiale spørsmål har vi et spesielt ansvar for å hjelpe, sier Kvisvik.

LO-delegasjonen har ved selvsyn sett hvordan de ulovlige israelske bosettingene i Jerusalem og på Vestbredden ødelegger enhver mulighet for rettferdig fred i en tostatsløsning. Bosettingene i seg selv er én ting, men måten veier og innfrastrulktur bygges opp tilpasset bosetternes behov – på bekostning av palestinernes muligheter til et fungerende dagligliv – er svært urovekkende. Det gjør det praktisk talt umulig å bygge en fungerende økonomi med et fungerende arbeidsmarked for palestinerne. I stedet tilbys de arbeidet nederst på rangstigen i de bosettingene de selv så gjerne vil bli kvitt. Slik sementeres problemene snarere enn at de løses.

Delegasjonen har under veis hatt flere møter med palestinsk LO – PGFTU – på Vestbredden, og også med det palestinske handelskammeret i Hebron. Vi mottatt anerkjennelse for LOs støtte til palestinernes sak. PGFTU ber om at norsk fagbevegelse fortsetter å engasjere seg, og om at vi besøker de palestinske områdene og bringer kunnskap hjem.

Delegasjonen reiser fredag videre til Amman, der den vil møte jordanske NGOer og jordansk fagbevegelse. I tillegg vil den besøke Zaatari, den nest største flyktningeleiren i verden, som huser rundt 81.000 flyktninger.