International association of Social Educators

International association of Social Educators (AIEJI)
skal fremme sosialpedagogisk arbeid og samarbeid sosialpedagoger i mellom. Organisasjonen avholder jevnlige samlinger.