Nordiske sosionomforbunds samarbeidskomite (NSSK) er en samarbeidskomité som består av fagforeninger og profesjonsforbund for sosialarbeidere fra alle de nordiske landene. FO deltar i fra Norge.

Mange av våre medlemmer sliter med store saksmengder, er utsatt for vold og trusler, i noen av landene er sykefravær og høy turn-over veldig vanlig. Flere rapporterer om at medlemmer endrer karriere på grunn av psykososiale helseproblemer og andre går av med førtidspensjon.

NSSK ønsker nå tilbud på et forskningsprosjekt fra forskningsinstitusjoner fra hele Norden. Formålet med prosjektet er å sammenligne de psykososiale arbeidsforholdene for sosialarbeidere i Norden. Hva er de vanligste utfordringene sosialarbeidere står overfor når det gjelder psykososiale arbeidsforhold? Hva er forskjellene mellom landene? Hvilke faktorer fører til høyere versus lavere arbeidsglede? Hva er de gode eksemplene som vi kan lære av? 

Budsjettet for forskningen er kr 500 000,-, og vi ser for oss at prosjektet skal være ferdig senest i utgangen av 2023.

Les hele prosjektbeskrivelsen her. (PDF, 364KB)

Frist for å komme med innspill er 30. september. NSSK vil på sitt møte i slutten av oktober avgjøre hvem som får tilslaget.

Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du kontakte rådgiver i FO, Andreas Kikvik på e-post: andreas@fo.no eller mobil: 472 70 468