Utvalget er rådgivende for styret i saker som angår internasjonale forhold.

Beretning fra Internasjonalt utvalg, årsmøteperioden 2016-2018 (DOCX, 15KB)

Mandat for Internasjonalt utvalg. (DOCX, 16KB)

Lene C.B. Fjellsbø leder lenenorway@hotmail.com  46619598
Mohamad Mehdi medlem mohamad.mehdi@bufetat.no 46618955
Maj-Britt Andersen medlem Maj-Britt.Andersen@bergen.kommune.no 94160003
Hilde Bergesen medlem hilde.bergesen@bergen.kommune.no 94219464
Peter Magnus medlem peterjm1951@gmail.com  41233746