Utvalget er rådgivende for styret i saker som angår internasjonale forhold.

Beretning fra Internasjonalt utvalg, årsmøteperioden 2016-2018 (DOCX, 15KB)

Mandat for Internasjonalt utvalg. (DOCX, 16KB)

Sølvi Folkedal leder solvi.folkedal@outlook.com 95290281
Mohamad Mehdi medlem mohamad.mehdi@bufetat.no 46618955
Lene C.B. Fjellsbø nestleder   46619001
Maj-Britt Andersen medlem Maj-Britt.Andersen@bergen.kommune.no 94160003
Anna Yasmin Nurmohamed medlem Anna.Nurmohamed@bergen.kommune.no 93023291
Hilde Bergesen medlem hilde.bergesen@bergen.kommune.no 94219464
Gry Kristin Johannessen medlem gry.johannessen@bufetat.no 9881221