Leder: Ann Kristin Holten, tlf. 93455329
Medlem: Hermod Halse
Medlem:
Medlem:

Leder og ett medlem i utvalget ble valgt av årsmøtet 2020. 

Styret ble gitt fullmakt til å supplere utvalget med 3-6 medlemmer. Dette vil bli gjort i løpet av 2020. Kunne du tenke deg å være medlem i internasjonalt utvalg i FO Møre og Romsdal?

Ta kontakt med utvalgets leder, Ann Kristin Holten eller fylkesleder Torill Brunsvik  (99299927) for en uforpliktende prat.