Søk

Du er her:

FO Rogaland - Innkalling til årsmøte

Sola , 15.03.2018

FO Rogaland

INNKALLING TIL ÅRSMØTE  

torsdag 15. mars 2018 kl. 12.00
Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

i h.h.t vedtektenes § 11.4.

Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst 4 uker før årsmøtet holdes, som betyr at forslag må være styret i hende innen 14. februar.

Forslag sendes pr. brevpost eller e-post:
FO Rogaland
Folkets Hus, Løkkeveien 22
4008 Stavanger
e-post: kontor@forogaland.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes årsmøtedeltakerne minst 2 uker før årsmøtet holdes. Andre medlemmer vil få tilsendt sakspapirene på forespørsel til fylkesavdelingens kontor.

På årsmøtet møter fylkesavdelingens representantskap med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale og forslagsrett.

Representantskapet vil innkalles til årsmøtet også ved egen innkalling.

Av arrangementstekniske årsaker bes andre medlemmer som vil delta på årsmøtet om å melde seg på til fylkesavdelingskontoret innen 23. februar 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning