FO Vest-Agder har ca.1070 medlemmer. Fylkeskontoret er plassert i Kristiansand sentrum, Kongensgt.31

FO er et profesjonsforbund, med ca. 28.000 medlemmer på landsbasis. Vi står opp for trygghet og er en fagforening som er opptatt av trygghet både i arbeidslivet og for brukerne av tjenestene vi arbeider i.