Hva er klima og miljø?


Klima

Når FO snakker om klima i denne sammenhengen mener vi klimaendringene som skyldes menneskeskapte klimagassutslipp. Klimaendringene  fører til at planeten blir varmere og dette fører blant annet til at fattige mennesker blir hardest rammet, fordi de er dårligst rustet til å håndtere endringene.

Ifølge FNs klimapanel vil klimaendringene vil føre til:

  • dårligere tilgang til mat og vann
  • helseproblemer
  • økonomisk ulikhet
  • konflikter og flyktninger
  • skader på natur, infrastruktur og bygninger
  • tap av naturmangfold

Miljø   

Som fagforening er FO spesielt opptatt av å arbeide for et godt arbeidsmiljø, men når vi snakker om miljø og miljøvern i denne sammenhengen så handler det om å ta vare på omgivelsene menneskene lever i, og i denne sammenhengen spesielt naturen, men også de menneskeskapte omgivelsene. Det innebærer naturvern, vern av ressurser, redusere utslipp og om å ta vare på artsmangfoldet. Det handler om å ta vare på nærmiljø og planeten slik at både vi og våre etterkommere skal kunne leve gode liv.