FO Viken har jevnlig kontakt med de hovedtillitsvalgte, men ønsker også å bidra aktivt ut i klubbene. Vi kan blant annet tilby følgende:

  • Hjelp til å innkalle alle medlemmer til et medlemsmøte, og prøve å få etablert en klubb der det ikke finnes.
  • Drøfte praktiske løsninger for utøvelse av tillitsvalgtsvervet i deres klubb.
  • Tilpasset skolering ved behov for eksempel turnus, arbeidstidsbestemmelser, forhandlinger etc.
  • Hjelpe til med å arrangere aktiviteter for alle medlemmer som temakafeer, kurs i vold og trusler, foredrag om LO favør fordeler og andre temaer ut fra deres ønsker.
  • Formidle kontakt med andre tillitsvalgte i deres region for samarbeid og utveksling av erfaringer.

Hvis dere ønsker noe av dette eller har andre ting dere ønsker vi skal bidra med så er det bare å ta kontakt.