Dark Overlay

Kommune- og regionreform

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Kommunesammenslåingsprosesser innebærer mye arbeid for tillitsvalgte, og FO jobber med å samle nyttig informasjon og dokumentasjon på våre hjemmesider som kan være til hjelp for våre tillitsvalgte. 

Regionreform

Regjeringen ønsker at regionene skal ta en større rolle som samfunnsutviklere, og mener at noen utfordringer løses best på et regionalt nivå. En eventuell regionreform vil innebære endringer som påvirker tillitsvalgtes arbeid. Per nå er det knyttet noe usikkerhet til gjennomføringen av reformen, og FO vil komme tilbake med informasjon om dette. Det er ventet avklaringer i løpet av våren 2017.

Arbeid i FO

På forbundskontoret arbeider vi på tvers, og har kontakt med fylkesavdelingene og berørte tillitsvalgte ved behov.

Mer informasjon og dokumentasjon finner du på medlemssidene.  Logg inn her.

Kontaktpersoner på forbundskontoret angående kommune- og regionreform er:

Marit S. Isaksen
Medlem av arbeidsutvalget Leder av profesjonsrådet for vernepleiere
94 13 79 97
marit@fo.no

Allis Aresdatter
Rådgiver, avdeling for
helse- og sosialpolitikk og profesjon
91 00 81 07
allis.aresdatter@fo.no

Helga Melsom
Rådgiver, avdeling for lønn, arbeidsforhold og forhandlinger
90 58 46 99
helga.melsom@fo.no