MDG vil stille krav om barnevernsfaglig eller annen relevant utdanning til kommunalt ansatte i barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet.
 Vi vil også lovfeste krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjoner og institusjonenes plikt til faglig veiledning og opplæring i barnevernloven.