Raudt vil gå inn for ei lovfesta autorisasjonsordning for sosialpersonell på linje med helsepersonell.