KrF mener at innføring av kompetansekrav , praksisnær og relevante masterutdanning og bedre tilgang på veiledet praksis under studiene, er treffsikre og egnede tiltak for økt tillit til barnevernet og for å sikre ansatte nødvendig kompentanse. Kompetansekrav vil være med å sikre nødvendig kompetanse på ulike oppgaver og KrF ser ikke behovet for en  autoriseringsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.