Venstre ynskjer kompetansekrav for leiarar og vurderer autorisasjon som eitt av mange tiltak for å auke kompetansen i barnevernet. Vi støttar innføring av kompetansekrav, men er meir usikre på om ein treng eigen autorisasjon. For oss er utdanningsnivået viktigast, og vil alltid jobbe for å sikre rett kompetanse i alle velferdstenestene våre, for dei som skal jobbe med barn, unge og vaksne som treng hjelp og tilrettelegging.