Senterpartiet stemte for en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer da det ble fremmet forslag om dette i 2019. Ved innføring av en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagoger kan samfunnet unnlate å gi, og frata, autorisasjon. Disse virkemidlene bør sikres uavhengig av hvilken lov autorisasjonsordningen forankres i. Autorisasjonen må gjelde uavhengig av hvilken sektor yrkesutøverne er ansatt i.