Raudt vil auke studiekapasiteten på vernepleiarstudiet med 10% årleg.
Vi vil også at vernepleie skal skal sikrast kompetanse i lovverket.