I likeverdsreformen har KrF fått gjennomslag for at det skal legges mer til rette for et inkluderende samfunn og enklere hverdag for personer med nedsatt funkajonsevne og deres familier. En del av det er at ansatte i denne tjenesten har god og relevant  kompetanse inkl relevant høyere utdanning , og at dette gis prioritert.