For å sikre at vi stiller med personell innenfor helsetjenesten i årene fremover, inkludert i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, blir det først og fremst viktig å utdanne flere. Da må vi ha et større fokus på hele, faste stillinger, et godt utdanningstilbud over hele landet og gode arbeidsvilkår for å rekruttere flere. Det vil Senterpartiet arbeide for.