Rødt har vedtatt at man ønsker en opptrappingsplan for vernepleierstudiet som øker studiekapasitet med 10 prosent årlig, samtidig må vernepleie bli pålagt kompetanse i kommunenes helse og omsorgstjenesteloven ( vedtatt av landsstyret 2020) Ønsker å  øke antall vernepleier i arbeid med utviklingshemmede ved å sørge for at mennesker med funksjonshemming/utviklingshemming har samme menneskerettigheter som funksjonsfriske. Rødt ønsker inkorporering av CRPD i norsk lovverk. Det er mange vernepleiere som ikke klarer å være ansatt i boliger for utviklingshemmede på grunn av lav grunnbemanning og som dermed gir et uverdig liv for de som trenger bistand.