Jeg var en av forslagsstillerne til vårt nye kapittel om personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg har jeg ledet Helsetilsynets brukerråd i flere år.For å kunne stille politiske krav til utdanning, slik jeg har jobbet for å få på plass for barnevernsfeltet, er vi som parti avhengig av interesse- og fagorganisasjonene. Jeg vil ta initiativ til å etablere et slikt samarbeid for å få dette på plass og da med god og bred forankring hos brukerne av slike tjenester.