Prosenten vernepleiere som jobber i tjenester til personer med utviklingshemming er lav, og har stått stille over tiår. Kompetansekrav til tjenester til personer med utviklingshemming, flere fulltidsstillinger og satsing på kompetanseoppbygging og dermed arbeidsplasser og tjenester med høy faglig kvalitet er grep som må tas for å øke andelen vernepleiere og andre med relevant høyere utdanning.