Senterpartiet mener det er viktig å ha høy kompetanse på arbeidstakere innen alle sektorer. Vi ønsker derfor å styrke desentralisert utdanningsmuligheter for ansatte innen helse og omsorgssektoren slik at det er mulig å rekruttere fagfolk med høy kompetanse. Vi har likevel ikke tallfestet bemanninggsnorm for vernepleiere som arbeider innenfor denne tjenesten.