USIKKER PÅ LOVFESTING, MEN FOR AT ANDRE YRKESGRUPPER KOMMER INN I SKOLER FOR Å BEDRE LÆRINGSMILJØET. FORESLO MIDLER TIL 100 NYE MILJØTERAPEUTER I FJOR, TIL SKOLER MED SÆRSKILTE UTFORDRINGER.