Miljøterapeutar gjer ein viktig jobb for skulemiljøet og den einskilde elev. Det kan godt vere at det vert aktuelt å lovfeste at alle skular skal ha det, men Raudt har ikkje programfesta dette.