Senterpartiet mener det er et stort behov for et større lag rundt eleven, blant annet med miljøterapeuter, helsesykepleiere og andre yrkesgrupper som kan støtte elevene med utfordringer som ikke er av direkte faglig karakter, men som påvirker læring, motivasjon og livskvalitet. En forutsetning for å få det til er å gi kommunene tilstrekkelig økonomisk evne og -frihet til å ansette miljøterapeuter i skolen.