Rødt er for økt bruk av andre yrkesgrupper i skolen, som miljøterapeuter, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og helsearbeidere. Jeg tror ikke Rødt har tatt stilling til en lovfesting av miljøterapeuter, men det kan være en vei å gå for å gi elevene en bedre skolehverdag med økt fokus på forebygging av problemer.