Det er viktig med flere yrkesgrupper inn i skolen. Som snart ferdig utdannet vernepleier mener jeg det er både plass og behov for miljøterapeuter i skolen. Men behovet på de ulike skolene og kommunene er forskjellig, og en lovfesting kan være uhensiktsmessig. Venstre ønsker ikke å overstyre kommunene på dette området, men anbefaler miljøterapeuter, miljøarbeidere og andre yrkesgrupper inn i skolen for å bedre skolemiljøet.