Jeg er tilhenger av at skolene som institusjoner må åpne seg for flere yrkesgrupper og at sosialarbeidere skal ha en større rolle i skolene. Jeg støtter derfor krav om miljøterapeuter på skolene, med adekvat kompetanse.