Arbeidsutvalget i FO, valgt på kongressen i 2015 (fra venstre): Tone Faugli (nestleder), Marianne Solberg Johnsen (seksjonsleder for vernepleierne), Irmelin Sangolt Tjelflaat (seksjonsleder for barnevernspedagogene), Mimmi Kvisvik (forbundsleder), Kathrine Haugland Martinsen (seksjonsleder for sosionomene)

FOs arbeidsutvalg etter kongressen 2015. (Foto: Trond A. Isaksen).

I tillegg har vi fått et nytt prinsipprogram med solide budskap. Vi har avgitt en rekke viktige uttalelser. De viser bredde og at vi står opp for trygghet, vi står opp for sårbare mennesker i krevende livssituasjoner. Sist, men ikke minst; vi har lansert Prosjekt Privatisering – et prosjekt som skal vise at vi står opp for velferdsstaten og dens tjenester, men at vi også har fokus på våre medlemmer som jobber i ideelle og kommersielle virksomheter.

Vi har et godt utgangspunkt for å bygge en enda større og mer slagkraftig organisasjon. En organisasjon som både er en fagforening og et profesjonsforbund, men som integrerer disse to rollene og skaper en helhet hvor engasjementet for lønns- og arbeidsforhold, profesjonsfagene og den brede helse- og sosialpolitikken utgjør en helhet.

Som forbundsleder ønsker jeg å jobbe for en samlet, sterk og tydelig organisasjon. En organisasjon som har tre bein integrert, hvor det er høyt under taket og bred involvering. FO skal være en organisasjon preget av trygghet fra grasrota til forbundskontoret.

FO har en jobb å gjøre. Vi har viktige oppgaver i å stå opp for trygghet for mennesker i sårbare situasjoner og medlemmer i krevende arbeidssituasjoner, såvel arbeidsmiljømessig som faglig. Vi skal målbære deres behov, koblet med våre erfaringer. Vi skal være en stemme for dem, og sammen med dem i samfunnsdebatten.

FO er fagforeningen og profesjonsforbundet for medlemmer i pressede arbeidssituasjoner. Mange steder mangler det ressurser og rammer. Dette har som konsekvens at mange sliter med å gjøre en så god jobb som de ønsker.

Kjære alle FO-medlemmer og tillitsvalgte; vi har vært igjennom en krevende kongress. Vi kan bare komme videre sammen, og vi må ville videre sammen. Jeg vil og jeg må – og arbeidsutvalget vil og må - bygge bruer for å skape et samlet FO.

La oss sammen løfte oss og FO slik at vi kan stå opp for trygghet, stå opp for velferdsstaten og et anstendig arbeidsliv. FO skal fortsatt stå opp for fagene våre og for trygge profesjonsutøvere – som, igjen, står opp for nettopp velferdsstaten. Vi har fått vedtatt mye god politikk som vi skal ha gjennomslag for. Nå skal vi bygge organisasjonen mer slagkraftig.

Sammen med resten av arbeidsutvalget, og det nyvalgte landsstyret, skal jeg jobbe for et samlet og modig FO. Et FO med varme, meningsbrytning, takhøyde, respekt, ærlighet og glede. Det er bare vi, sammen, som kan skape et slikt FO.

Med kameratslig hilsen

Mimmi Kvisvik

forbundsleder