FO Hordaland - avdelingskontoret

Telefonnummer:  476 77 999
Åpningstid:           09.00-15.00
E-post:                 post@hordaland.fo.no
Besøksadresse:   Lars Hillesgate 19, 3 etasje
Postadresse:        Lars Hillesgate 19. 5008 Bergen
Fakturaadresse:   FO Hordaland v/4human AS, postboks 853, 3606 Kongsberg

Kontorsekretær: Astrid Vatten
Telefon: 975 44 212
e-post: astrid.vatten@fo.no

Fylkesleder: Grethe Kvist
Telefon: 993 62 350
e-post: grethe.kvist@fo.no

Fylkessekretær: Bente Owren
Telefon: 466 64 095
e-post: bente.owren@fo.no

Organisasjonstillitsvalgt: Sandra Bartz
Telefon: 480 29 008
 e-post: sandra.bartz@fo.no

 


 

 

Arbeidsutvalget

Fylkesleder: Grethe Kvist
Telefon: 993 62 350
e-post: grethe.kvist@fo.no

Nestleder: Mohamad Mehdi
Telefon: 466 18 955
e- post:  mohamad.mehdi@bufetat.no

Fylkessekretær: Bente Owren
Telefon: 466 64 095
e-post: bente.owren@fo.no

Medlem: Renathe Remes Øen
Telefon: 902 80 783
e-post: renathe.oen@bergen.kommune.no