Telefonnummer:  476 77 999

Åpningstid:           09.00-15.00

Besøksadresse:   Lars Hillesgate 19, 3 etasje

Postadresse:        Lars Hillesgate 19. 5008 Bergen

Fakturaadresse:   FO Hordaland v/4human AS, postboks 853, 3606 Kongsberg

E-post:                 kontor@fo-hordaland.no

 

 Arbeidsutvalget

Fylkesleder: Grethe Kvist

Telefon: 993 62 350

e-post: grethe.kvist@fo-hordaland.no

Nestleder: Mohamad Mehdi

Telefon: 466 18 955

e- post:  mohamad.mehdi@bufetat.no

Fylkessekretær: Bente Owren

Telefon: 466 64 095

e-post: bente.owren@fo-hordaland.no

Hovedtillitsvalgt Bergen kommune: Renathe Remes Øen

Telefon: 902 80 783

e-post: renathe.oen@bergen.kommune.no

 

Organisasjonstillitsvalgt: Lena Ytreland

Telefon: 402 47 794

e-post: tillitsvalgt@fo-hordaland.no

 

Kontorsekretær/ Sentralbord

 

Kontorsekretær: Astrid Vatten

Telefon: 476 77 999

e-post: kontor@fo-hordaland.no