Årsmøte 2020 vedtok "Mandat for fylkesleder"  (DOCX, 27KB)for årsmøteperioden 2020-2022.

Fylkesleder er den øverste politiske leder i FO Vestland, og har det daglige politiske, økonomiske og driftsmessige ansvaret i fylkesavdelingen i samsvar med vedtatt handlingsplan og budsjett for avdelingen.