Årsmøte 2020  vedtok "Mandat for Fylkessekretær (DOCX, 33KB)" for årsmøteperioden 2020-2022.

Bente Owren har følgende ansvarsområde:

  • Tariff og medlemssaker Sørfylket innenfor KS, samt Fylkeskommunen og NHO/Virke/ private
  • Bistand og skolering av tillitsvalgte/ klubber
  • arbeidstidssaker
  • rekrutteringsarbeid og oppfølging av prosjektet "LO for alle"
  • leder av tariffpolitisk utvalg