Årsmøte 2020 vedtok "Mandat for fylkessekretær"  (DOCX, 33KB)for årsmøteperioden 2020-2022

Jan Egil Haugland har følgende ansvarsområde:

  • Tariff og medlemsoppfølging i Nordfylket innenfor KS og Helse Førde/ stat
  • Bistand og skolering tillitsvalgte/ klubber
  • Arbeidstidssaker
  • Rekruttering og studentarbeid HVL -Sogndal